Barn i Køge Kommune

Dagtilbudsstrategien: Pejlemærke 4

Hør pædagogisk konsulent Anne Marie Jensen fortælle om pejlemærke 4 "Evalueringskultur med fokus på læring" fra dagtilbudsstrategien.