Barn i Køge Kommune

Dagtilbudsstrategien: Pejlemærke 6

Hør pædagogisk konsulent Anne Marie Jensen fortælle om pejlemærke 6 "Social mobilitet" fra dagtilbudsstrategien.