Barn i Køge Kommune

Dagtilbudsstrategien: Pejlemærke 7

Hør pædagogisk konsulent Anne Marie Jensen fortælle om pejlemærke 7 "Sammenhæng i alle overgange og samarbejde på tværs" fra dagtilbudsstrategien.