Køge Kommune

Danmark spiser sammen

SAMMEN MOD ENSOMHED

Vidste du, at flere end 210.000 mennesker i Danmark ofte føler sig ensomme? Heldigvis bidrager mange foreninger og frivillige i Køge Kommune til at gøre op med den statistik Blandt andet ved at arrangere fællesspisninger, hvor alle kan deltage og møde nye bekendtskaber. I denne uge var det Aktivitetshuset AktivVirken på Strandpromenaden, som stod for en hyggelig fællesmiddag i den Gule Hal. Spisningen er en del af initiativet ”Danmarks spiser Sammen – Folkebevægelsen mod ensomhed”. Tak til AktivVirken og alle andre frivillige der gør en forskel i kampen mod ensomhed.

Læs mere om ”Danmarks spiser Sammen” her, hvor du også kan se hvor det næste arrangement bliver afholdt, eller oprette dit eget: http://www.danmarkspisersammen.dk/

Du kan også læse mere om aktivitetshuset AktivVirken her: www.aktivvirken.dk
Du kan læse mere om arrangementet her: https://sn.dk/Koege/Faellesskab-ved-bordet/artikel/700762