Film fra Facebook

Det Personalepolitiske Grundlag

Det Personalepolitiske Grundlag skal give Køge Kommune en fælles retning for, hvordan vi sikrer en attraktiv arbejdsplads med et godt og trygt arbejdsmiljø på alle parametre. Det viser fx vejen for, hvordan vi omgås hinanden og skaber en arbejdsplads, hvor det er rart at være. Grundlaget understøtter også målet om, at Køge Kommune skal være en dynamisk arbejdsplads, hvor vi udvikler os og i samarbejde med hinanden styrker vores faglighed. Grundlaget består af de fem unikke pejlemærker, som er udviklet af medarbejdere og ledere på tværs af arbejdspladser i Køge Kommune:
•Åbenhed
•Ordentlighed
•Faglighed
•Indflydelse og ansvar
•Vækst og udvikling.