Film fra Facebook

Det vil vi med folkeskolereformen

Folkeskolereformen 2014 i Køge Kommune
Skolechef Søren Thorborg