Film fra Facebook

En bedre hverdag – film om KOL-rehabilitering

Anita oplever forringet livskvalitet pga. KOL. Deltager i et rehabiliteringsforløb og får livskvaliteten tilbage.