Film fra Facebook

Kandidater til Seniorrådet

Er du fyldt 60 år – og bor du i Køge Kommune? Så skal du sætte hele tre krydser den 21.november 2017. Ud over kommunal- og regionsvalg, er der nemlig også valg til Køge Kommunes Seniorråd.

Seniorrådet rådgiver Byrådet i ældrepolitiske spørgsmål og kommer med vigtige input til initiativer på ældreområdet. Fx bliver de taget med på råd, når Køge Kommunes lægger budget, og når der vedtages politiske mål på social- og sundhedsområdet. Derudover står Seniorrådet løbende for arrangementer henvendt til kommunens ældre. I år arrangerede de blandt andet forumteater i Teaterbygningen for at sætte fokus på demens.

Bliv klogere i videoen, hvor du kan møde kandidaterne. Du kan læse mere om alle kandidaterne her, hvor du også kan se videoerne i sin fulde længde: https://www.koege.dk/byraad-udvalg/Naevn-og-raad/Seniorraad/Valg-til-Seniorraadet-2017/Kandidater-til-seniorraadsvalget-2017.aspx