Film fra Facebook

Pedersvængeløb

❤ - VARME, VIND I HÅRET OG SVED PÅ PANDEN

TAK til alle, som var med til at gøre det årlige motionsløb på bostedet Pedersvænge til en fest Der blev både gået og løbet – og ikke mindst grinet og hygget undervejs. Løbet er samlingspunkt for beboere, personale og medborgere fra Køge Kommunes forskellige specialiserede bo- og aktivitetstilbud med deltagere fra både Pedersvænge, ITC, aktivitetscenteret Blumesvej og aktivitetscenteret Den Gule Dør. Sådan. Dejligt initiativ

Motionsløbet på Pedersvænge er en fast tradition - og i år var femte gang, det blev afhold. Pedersvænge er et botilbud i Køge Kommune som har en psykisk og/eller fysisk funktionsnedsættelse. Læs mere om Køge Kommunes bo- og aktivitetstilbud her: https://www.koege.dk/borger/Boern--og-voksne-med-saerlige-behov/Fysisk-og-Psykisk-handicap/Aktivitets--og-samvaerstilbud.aspx

Sammen gør vi en forskel :-)