Film fra Facebook

Udviklingshæmmet gør rent

Elisabeth Novotny er 54 år og udviklingshæmmet. Hun er i dag ansat som husassistent i Service­korpset i en stilling med skånehensyn på 12 timer pr. uge fordelt på 3 dage.
Elisabeth gør rent på Lyngtoften, som er et af Køge Kommunes bosteder for udviklingshæmmede, her har Elisabeth selv boet i en periode.