Barn i Køge Kommune

Dagtilbudsstrategi: Pejlemærke 1

Hør pædagogisk konsulent Anne Marie Jensen fortælle om pejlemærke 1 "Professionelt og tydeligt lederskab" fra dagtilbudsstrategien.