Mest sete videoer

Parkering

Parkeringsreglerne fra 1. april 2019

6.395 views 13. marts 2019

Hvis du parkerer i midten af Køge by, er der stor chance for, at du enten skal betale for at...

Natur og miljø

Kystsikringsprojektet på 2 minutter

1.449 views 10. april 2018

Køges kystnære områder er udsatte ved stormflod, derfor arbejder vi på et kystsikringsprojekt,...

Parkering

Parker med betalingskort

1.416 views 18. april 2018

Brug kreditkort til at betale for parkering i Køge By

Parkering

Parker med P-skrabekort

1.102 views 18. april 2018

Brug P-skrabekort til at betale for parkering i Køge By