Mest sete videoer

Parkering

Parkeringsreglerne fra 1. april 2019

6.637 views 13. marts 2019

Hvis du parkerer i midten af Køge by, er der stor chance for, at du enten skal betale for at...

Natur og miljø

Kystsikringsprojektet på 2 minutter

1.770 views 10. april 2018

Køges kystnære områder er udsatte ved stormflod, derfor arbejder vi på et kystsikringsprojekt,...

Parkering

Parker med betalingskort

1.515 views 18. april 2018

Brug kreditkort til at betale for parkering i Køge By

Nyeste videoer

Natur og miljø

Køge Kommunes klimaplan del 3.

78 views 6. september 2021

Klimafilm del 3.

Natur og miljø

Køge Kommunes klimaplan del 2.

29 views 30. august 2021

Mobilitet

Natur og miljø

Klimaplan Køge Kommune del 1.

37 views 30. august 2021

Her kan du se mere om Klimplanen for Køge Kommune