Mest sete videoer

Parkering

Parkeringsreglerne fra 1. april 2019

6.372 views 13. marts 2019

Hvis du parkerer i midten af Køge by, er der stor chance for, at du enten skal betale for at...

Natur og miljø

Kystsikringsprojektet på 2 minutter

1.435 views 10. april 2018

Køges kystnære områder er udsatte ved stormflod, derfor arbejder vi på et kystsikringsprojekt,...

Parkering

Parker med betalingskort

1.405 views 18. april 2018

Brug kreditkort til at betale for parkering i Køge By

Parkering

Parker med P-skrabekort

1.101 views 18. april 2018

Brug P-skrabekort til at betale for parkering i Køge By