Natur og miljø

Kystsikringsprojektet på 2 minutter

Køges kystnære områder er udsatte ved stormflod, derfor arbejder vi på et kystsikringsprojekt, der skal beskytte borgere og virksomheder mod havvandsstigninger.