Barn i Køge Kommune

Dagtilbudsstrategi: Pejlemærke 2

Hør pædagogisk konsulent Anne-Marie Jensen fortælle om pejlemærke 2 "Reflekteret og tilrettelagt pædagogisk praksis" fra Køge Kommunes dagtilbudsstrategi.