Barn i Køge Kommune

Dagtilbudsstrategien: Pejlemærke 3

Hør pædagogisk konsulent Anne Marie Jensen fortælle om pejlemærke 3 "Gode fysiske rammer og organisering af livs- og læringsmiljøer" fra dagtilbudsstrategien.