Barn i Køge Kommune

Dagtilbudsstrategien: Pejlemærke 5

Hør pædagogisk konsulent Anne Marie Jensen fortælle om pejlemærke 5 "Partnerskaber med forældrene" fra dagtilbudsstrategien.