Bo i Køge

Dronevideo Parceller i Køge Nord

Kommende udbud af parceller i Køge Nord. Lokalplan 1099, Boliger i Køge Nord, delområde F1 og F2. Fritliggende huse eller dobbelthuse, langs en blind vej der munder ud i et fredet engareal.