Udvikling

Hvordan ser Køge Kommune ud i 2033?

Planstrategien lægger nogle trædesten til, hvordan Køge Kommune fysisk skal udvikle sig frem mod 2033.