Barn i Køge Kommune

Kompetencer til livet.mp4

Sundhedsplejersken er den eneste kommunale fagperson, der følger barnet fra fødsel, til det går ud af folkeskolen.