Velfærd

Rehabiliteringsforløb for borgere med hjertesygdomme

En tidligere kursist, Kjeld, fortæller om at deltage i rehabiliteringsforløbet for borgere der har hjertesygdomme.