Barn i Køge Kommune

Fastlavn i daginstitutionen Valhalla

To vuggestuer fra daginsitutionen Valhalla slår katten af tønden.