Ældrerådet

Arne Sørensen

Jeg har været ansat i postvæsenet i 33 år og er
aktiv i flere foreninger. Jeg vil kæmpe for flere
ældreboliger i lokalområdet, bedre kontakt til
enlige ældre og aktiviteter for dem samt for
hjemmeplejen.

Du kan se hele kandidatfeltet på Køge Kommunes hjemmeside: https://www.koege.dk/byraad-udvalg/Naevn-og-raad/Seniorraad/Valg-til-Seniorraadet-2017/Kandidater-til-seniorraadsvalget-2017.aspx