Ældrerådet

Nadia Sandberg

Jeg har en faglig uddannelse som sygeplejerske
og en akademisk uddannelse som Master
of Public Administration og har arbejdet i rigtig
mange år indenfor det kommunale ældreområde
som henholdsvis sygeplejerske, leder og til sidst
chef for det samlede ældreområde. Det ville
glæde mig, som seniorrådsmedlem, at være med
til at præge den politiske dagsorden til gavn for
samtlige ældre i Køge Kommune. Lad os være på
forkant med udviklingen!!!

Du kan se hele kandidatfeltet på Køge Kommunes hjemmeside: https://www.koege.dk/byraad-udvalg/Naevn-og-raad/Seniorraad/Valg-til-Seniorraadet-2017/Kandidater-til-seniorraadsvalget-2017.aspx