Ældrerådet

Grethe Hansen

Pensioneret sygeplejerske siden 2014. Genopstiller
til Seniorrådet den 3. periode. Jeg har viden
og erfaring fra 46 år som sygeplejerske indenfor
ledelse/medicinske sygdomme, diabetesspeciale
samt fra frivilligt arbejde i Diabetesforeningen
og Ældre Sagen, som jeg vil anvende til gavn for
de ældre borgere i hele kommunen. Mine fokusområder
er serviceniveauet, værdighed i pleje
og hjælp, borgerbetaling, aflastnings- og plejehjemsboliger
og rehabilitering.

Du kan se hele kandidatfeltet på Køge Kommunes hjemmeside: https://www.koege.dk/byraad-udvalg/Naevn-og-raad/Seniorraad/Valg-til-Seniorraadet-2017/Kandidater-til-seniorraadsvalget-2017.aspx