Ældrerådet

Jonny Jarndorf

Jeg søger valg til Seniorrådet, fordi jeg gerne vil
være en aktiv medspiller i det arbejde, der ligger
i at rådgive Byrådet om ældrepolitiske spørgsmål.
Ældrepolitikken har i flere år været under
pres, hvilket betyder langvarige nedskæringer,
hvilket jeg vil have stort fokus på. Jeg har i det
daglige en stor berøringsflade med mange seniorer
i forskellige sociale sammenhænge. Jeg er
tillige formand for ældrepolitisk udvalg i Ældre
Sagen i Køgeafdelingen.

Du kan se hele kandidatfeltet på Køge Kommunes hjemmeside: https://www.koege.dk/byraad-udvalg/Naevn-og-raad/Seniorraad/Valg-til-Seniorraadet-2017/Kandidater-til-seniorraadsvalget-2017.aspx