Ældrerådet

Ole Christensen

Tidligere SID-formand. Tidligere byrådsmedlem.
Nuværende Seniorrådsmedlem. ”Nu gælder det
kampen for værdighed”.

Du kan se hele kandidatfeltet på Køge Kommunes hjemmeside: https://www.koege.dk/byraad-udvalg/Naevn-og-raad/Seniorraad/Valg-til-Seniorraadet-2017/Kandidater-til-seniorraadsvalget-2017.aspx