Ældrerådet

Bjarne Graulund

Jeg er udlært maskinarbejder og selvstændig
fra 1973. Nu folkepensionist. Har siddet i pårørenderådet
på Ølby Ældrecenter. Jeg er imod
privatiseringer og vil have lugten af mad tilbage,
flere fuldtidsansatte, fraværet ned for personalet,
synlig ledelse og nedsættelse af prisen på mad,
rengøring og vask – måske helt gratis. Kulturen
i plejen skal forbedres. Der er alt for mange nye
ansigter i plejen.

Du kan se hele kandidatfeltet på Køge Kommunes hjemmeside: https://www.koege.dk/byraad-udvalg/Naevn-og-raad/Seniorraad/Valg-til-Seniorraadet-2017/Kandidater-til-seniorraadsvalget-2017.aspx