Ældrerådet

Doris Hildebrandt

Har tidligere arbejdet som socialpædagog. Blev
indvalgt i Ældrerådet (nu Seniorrådet) i 2009 og
har de sidste 4 år været formand for rådet. Værdighed
og tryghed samt medindflydelse i ældre
plejen er yderst vigtigt. Bedre tilgængelighed i
offentlige bygninger m.m. samt bedre normeringer
i ældreplejen.

Du kan se hele kandidatfeltet på Køge Kommunes hjemmeside: https://www.koege.dk/byraad-udvalg/Naevn-og-raad/Seniorraad/Valg-til-Seniorraadet-2017/Kandidater-til-seniorraadsvalget-2017.aspx