Ældrerådet

Frank R. Taarup

Flyttede til Køge i 2016 fra Stevns, hvor jeg var
medlem af Ældrerådet og Regionsældrerådet i 2
½ år. Jeg finder det meget interessant at deltage
i debatten om ældres forhold og forhåbentlig
være med til at gøre vilkårene bedre for alle. Jeg
ønsker: At gøre Køge Seniorråd mere synligt og
opnå bedre dialog med de ældre medborgere, at
være de ældre medborgeres ”vagthund” overfor
kommunen, samt at sikre værdige forhold for de
ældre medborgere i alle henseender.

Du kan se hele kandidatfeltet på Køge Kommunes hjemmeside: https://www.koege.dk/byraad-udvalg/Naevn-og-raad/Seniorraad/Valg-til-Seniorraadet-2017/Kandidater-til-seniorraadsvalget-2017.aspx