Ældrerådet

Jan Munch

Erfaring fra dels 4 år i Seniorrådet, dels mit arbejdsliv
som kommunal ældrechef har vist mig, at
Seniorrådet skal være langt mere synligt og udfarende.
Lov om Seniorråd er en fantastisk indgang
til at påvirke de politiske beslutninger på ældreområdet.
Den mulighed skal bare bruges endnu
bedre ved aktivt og systematisk at inddrage og
høre de ældre. Det vil jeg arbejde og gøre mit for
sker i det nye Seniorråd. Endvidere vil jeg arbejde
for, at kommunens løbende centralisering af tilbud
til Køge by ikke sker på bekostning af de ældre,
der bor i yderområderne.

Du kan se hele kandidatfeltet på Køge Kommunes hjemmeside: https://www.koege.dk/byraad-udvalg/Naevn-og-raad/Seniorraad/Valg-til-Seniorraadet-2017/Kandidater-til-seniorraadsvalget-2017.aspx