Ældrerådet

Johnny Danielsen

Via mit arbejde som driftsleder med ansvar for
ældreboliger/seniorbofællesskab og plejehjem,
kontakt til afdelingsbestyrelser/beboere vil jeg
gerne via min erfaring være med til at gøre en
forskel og være med til at påvirke vores politikere/
embedsværket til gavn for vores ældre/pensionister
og dette gøre bedst ved en aktiv indsats
i seniorrådet.

Du kan se hele kandidatfeltet på Køge Kommunes hjemmeside: https://www.koege.dk/byraad-udvalg/Naevn-og-raad/Seniorraad/Valg-til-Seniorraadet-2017/Kandidater-til-seniorraadsvalget-2017.aspx