Ældrerådet

Margrethe Pedersen

Jeg er pensioneret sygeplejerske. Jeg har i
mange år arbejdet indenfor hjemmesygeplejen
og hos privat praktiserende læge. Hermed har
jeg blandt andet meget at gøre med ældre mennesker.
Vi ældre mennesker skal have et værdigt
liv, hvor vi kan føle os trygge og respekteret.

Du kan se hele kandidatfeltet på Køge Kommunes hjemmeside: https://www.koege.dk/byraad-udvalg/Naevn-og-raad/Seniorraad/Valg-til-Seniorraadet-2017/Kandidater-til-seniorraadsvalget-2017.aspx